Please wait ...

این رستوران کباب‌های بسیار خوشمزه‌ای دارد. امتحات کباب فیله جوجه و بره آن حتما توصیه می‌شود. به غیر از کباب چندین نوع غذای ایرانی دیگر در منوی رستوران موجود است.

رستوران ولیعصر

  • نوع

    ایرانی

  • آدرس

    زاهدان، خیابان آزادی