Please wait ...

بادگير چپقی در واقع باقيمانده يک خانه قديمی در شهر سيرجان است که به فردی به نام آقا سيد علی اصغر رضوی تعلق داشته است. اين بادگير از آثار دوران پهلوی اول است و ظاهر آن ملهم از دودکش کشتی های قديمی است و دهانه های آن رو به چهار جهت باز می شود. بدنه خارجه لوله های بادگير با آجرهای شش ضلعی کوچک تزیين شده است. این اثر در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

بادگیر چپقی

  • آدرس

    سيرجان