Please wait ...

یخچال های دوقلوی سيرجان یخدان های طبیعی ای هستند که در سال ۱۲۷۴ شمسی، در دوره قاجار، توسط افراد خير ساخته شدند و در قدیم یخ مصرفی مردم شهر را تامين می كردند. این بنا که در باغ بمید قرار دارد، از خشت خام و ملات گل ساخته شده و دارای حوضی مدور و بزرگ به قطر دهانه حدود 20 تا 30 متر و عمق 6 تا 7 متر است که بر روی آن گنبدی بسیار بزرگ و مخروطی شکل قرار گرفته است. این بنا دارای دیوارهای بلند و مخزن یخ است. در فصل زمستان مخزن یخدان ها را پر از یخ کرده و در فصل تابستان از یخ آن استفاده می کردند. این بنا در سال۱۳۸۴ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

یخدان های دوقلو سیرجان

  • آدرس

    بلوار شیخ فضل الله نوری