Please wait ...

آبگرم روستای زیارت که تنها چشمه آبگرم در استان گلستان است، دارای آب صاف و زلال و فاقد طعم و بو است که گرمای مطبوعی دارد. به گفته اهالی زیارت، آبگرم این روستا آرام بخش بوده و برای انواع بیماری‌های پوستی و درد مفاصل مفید است.

چشمه آبگرم زیارت

  • آدرس

    روستای زیارت